Uzņēmējdarbības apdrošināšana(Neklātienes,Vakara)(1),15/16-P

Apdrošināšanas būtība un veidi. Apdrošināšanas tirgus, tā segmentācija un noteikšana. Īpašuma nodrošināšana: būtība, veidi, atlīdzības noteikšana. Darījumu apdrošināšana. Darbinieku apdrošināšana: būtība, veidi, ārzemju pieredze. Apdrošināšanas sistēmas īpatnības LR.