UIVI Tālākziglītības nodaļa

UIVI Tālākizglītības nodaļā ir UIVI TIN studentiem aktuālā informācija