2016. gada pavasaris ar Budņiku

Ienāc šajā priekšmetā, lai būtu kopā ar visiem pirmkursniekiem, kas apgūst Datormācību ekonomistiem vai Biznesa datu analīzes tehnoloģijas II.
Šeit ir apkopoti visi laboratorijas darbi, kontroldarbi