Sports (ārstnieciskā vingrošana)(1),15/16-P

Ārstnieciskās vingrošanas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.