Sports (vieglatlētika)(1),15/16-R

Vieglatlētikas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.