Būvniecības ugunsdrošība(1),15/16-R

Studiju kurss „Būvniecības ugunsdrošība” sniedz zināšanas par ugunsdrošības normu un celtniecības projektēšanas noteikumu pielietošanu. Studiju kursā galvenā uzmanība tiek pievērsta ugunsdrošības normu kontroles organizācijai un izpildei ēkas projektēšanas un celtniecības stadijās. Apgūstot studiju kursu, studējošie iegūst prasmi organizēt ugunsdrošības tehnisko apsekošanu būvējamos objektos.