Komersantu darbības kontrole un analīze(Neklātienes,Vakara)(1),14/15-P

Priekšmets dod priekšstatu par finanšu analīzes nozīmi un metodēm, komersantu darbības iekšējās un ārējās kontroles organizāciju, metodēm. Priekšmeta aplūkota sagatavošanas nodokļu kontrolei, nodokļu kontroles pasākumu atbalsta un informācijas sistēmas, nodokļu administrāciju sadarbības un informācijas apmaiņas aspekti. Kursa ietvaros apskatīti nodokļu kontroles un risku pārvaldības jautājumi kas nepieciešami nodokļu un muitas administrāciju stratēģiskās vadīšanas nodrošināšanai.