Finanses un nodokļi (studiju projekts)(Neklātienes,Vakara)(1),14/15-R

Studiju projekta mērķis un uzdevumi veikt ar finansēm saistītus aprēķinus. Izanalizēt nodokļu lomu finanšu sistēmā un naudas plūsmas regulēšanas paņēmienus. Veikt uzņēmuma finanšu rādītāju analīzi. Aprēķināt finanšu resursu, nodokļu un budžetu veidošanas procesa sakarības. Ekonomiskās efektivitātes aprēķināšana studiju projekta aizstāvēšana.