Finanses un nodokļi(1),14/15-P

Finanšu un nodokļu sistēmas elementi, projektēšana un funkcionēšana. Budžeta veidošanas shēma un saistība ar naudas plūsmu. Uzņēmuma budžets. Valsts budžets. Nodokļu un finanšu saistība. Nodokļu funkcijas un darbība. Ienākumu nodokļi. Patēriņa nodokļi. PVN. Īpašuma nodokļi. Naudas sistēma. Naudas apgrozījuma regulēšana. Banku sistēma un aizdevumu nozīme. Darījumu jēdziens un veidi. Eiropas nodokļu politika.