Sports (teniss)(1),14/15-P

Tenisa teorētiskās, praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.