Sports (cīņa)(1),14/15-P

Cīņas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.