Sports (atlētiskā vingrošana)(1),14/15-P

Atlētiskās vingrošanas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.