Sports (aerobika)(1),14/15-P

Aerobikas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.