Hidraulika, hidroloģija, hidrometrija(1),14/15-P

Priekšmets apskata galvenās šķidrumu, galvenokārt ūdens, īpašības miera stāvoklī un kustībā ietverot visus dabā sastopamos ūdens objektus. Apskata aizsargpasākumus pret vaļējas ūdensteces un gruntsūdens iedarbību ceļu būvniecībā.