Uzņēmējdarbības organizēšana nevalstiskās organizācijās(Neklātienes,Vakara)(1),14/15-R

Nevalstisko organizāciju (NVO) jēdziens, būtība, dibināšana un tiesiskie pamati. NVO struktūra un to vadības specifika, darbības finansiālā nodrošināšana. Ieskats NVO darbības plānošanā, pasākumu organizēšanā, kā arī to novērtēšanā. NVO dibināšanas dokumentācijas, struktūras un vadības izstrādāšana, darbības plānu izstrādāšana, finansu nodrošinājuma meklēšana.