Transportbūvju pamati un pamatnes(Neklātienes,Vakara)(1),14/15-R

Priekšmets ietver galvenos tiltu pamatu projektēšanas aspektus: pamatu konstruktīvās sistēmas izvēli, konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju dimensionēšanu un atbilstošu būvniecības metožu pielietošanu. Pamatu projektēšana balstīta uz Eirokodeksu pielietošanu.