Building Materials(Distance, Evening)(1),14/15-R

Priekšmets apskata būvniecībā lietoto būvmateriālu, to izejvielu īpašības un kritērijus izvērtēšanai. Būvmateriālu aizvietojamība. Kursā tiek apskatīti jautājumi, kas saistīti ar klasisko un progresīvo – ekspluatācijas īpašību testēšanas metožu pielietojumu ceļa seguma materiālu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšanai. Kursā tiek apskatīta asfaltbetona un cementbetona projektēšanas metodika.