Projekti P2,P4(Neklātienes,Vakara)(1),14/15-R

Studiju priekšmets sniedz ieskatu tiltu būves vēsturiskajā attīstībā un izpratni par tiltu projektēšanas principiem un normām, tiltu uzturēšanu un ekspluatāciju.