Building Chemistry(Distance, Evening)(1),14/15-R

Lekciju kurss „Būvķīmija” apskata būvniecībā lietoto materiālu īpašības no ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā aspektiem. Kursā tiek apskatīta ārējo faktoru negatīvā ietekme uz būvmateriālu īpašībām un būvkonstrukciju ilgmūžību. Kursā izklāstīti būvmateriālu īpašību uzlabošanas paņēmieni. Lekciju kursā tiek apskatītas aktuālo standartu un tehnisko specifikāciju prasības.