Sports (izlase)(1),14/15-R

Teorētisko un praktisko zināšanu, iemaņu un sportistu kvalifikācijas celšana dažādās izlašu komandās. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.