Sports (estētiskā vingrošana)(1),14/15-R

Estētiskās vingrošanas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.