Sports (aerobika)(1),14/15-R

Aerobikas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.