Valsts ekonomiskā politika(1),14/15-R

Studiju priekšmeta apgūšanā paredzēts izskatīt sekojošas tēmas: valsts ekonomiskās politikas teorētiskā koncepcija un specifika mūsdienu pasaulē, valsts fiskālās un monetārās politikas instrumenti un metodes, nodokļu politikas principi un realizācijas instrumenti, sociālās politikas struktūra, sociālās nodrošināšanas sistēmas elementi, ekonomiskās izaugsmes veicināšanas politika, valsts ekonomiskā politika krīzes apstākļos.