Sports (peldēšana)(1),14/15-R

Peldēšanas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.