Transportbūvju pamati un pamatnes(1),13/14-P

Priekšmets ietver galvenos tiltu pamatu projektēšanas aspektus: pamatu konstruktīvās sistēmas izvēli, konstruktīvo materiālu izvēli, konstrukciju dimensionēšanu un atbilstošu būvniecības metožu pielietošanu. Pamatu projektēšana balstīta uz Eirokodeksu pielietošanu.