Informācijas sistēmu vadīšana(Neklātienes,Vakara)(1),13/14-P

Mācību priekšmeta mērķis ir iemācīt studentus saprast sakarību starp uzņēmuma vadīšanu, stratēģijas jautājumiem un informācijas tehnoloģijām labāko lēmumu pieņemšanai un uzdevumu risināšanai. Mācību laikā studentiem spēlējot reālā menedžera lomu ar pilnu atbildību jāiemācās, kā mūsdienu informācijas tehnoloģijas var pārnest uz reālā uzņēmuma menedžera darbu. Iemācīt informācijas tehnoloģijas informācijas iegūšanai, apstrādei un lēmumu pieņemšanai atbilstoši reālai situācijai reālajā laikā.