Uzņēmējdarbība un investīcijas(1),13/14-P

Investīciju būtība, to veidi un nozīme ekonomikā. Investīciju sinerģētiskā būtība. Galvenās investēšanas stratēģijas, investīciju projektu novērtēšana, lai noteiktu ekonomiski efektīvāko kapitāla ieguldīšanas alternatīvu un risku līmeni. Tiek analizētas arī investīcijas cilvēka kapitālā, vērtspapīros un publiskās un privātās partnerības izmantošanas iespējas.