Projekti P2,P4(Neklātienes,Vakara)(2),13/14-P

Studiju priekšmets sniedz ieskatu tiltu būves vēsturiskajā attīstībā un izpratni par tiltu projektēšanas principiem un normām, tiltu uzturēšanu un ekspluatāciju.