Alternatīvu enerģijas avotu elektriskās mašīnas(1),13/14-P

Doti alternatīvo enerģijas avotu – vēja enerģētisko iekārtu (VEI) un mazjaudas hidroelektrostaciju (HES) elektrisko mašīnu galvenie tipi, to vispārinātas teorijas pamati, pamatparametru noteikšanas metodes un to īpatnības. Aplūkoti vēja un ūdens enerģijas aprēķinu vispārīgie pieņēmumi un to salīdzinājums. Aplūkota alternatīvo enerģijas avotu bezkontaktu elektrisko mašīnu izveidošanas problēma, to risināšanas iespējas un attīstības perspektīvas.