Mūsdienu vadības teorijas(2),13/14-P

Studiju kurss „Mūsdienu vadības teorijas ” aptver nozīmīgākās vadības teorijas vēsturiskā un mūsdienu skatījumā, nodrošina izpratnes attīstību par teoriju savstarpējo saikni un veicina dažādu teorētisko pieeju izmantošanu zinātniskajos pētījumos.