Uzņēmējdarbība un plānošana(1),13/14-R

Uzņēmējdarbība un plānošana ir integrējošs kurss, kurā tiek apvienotas citos kursos iegūtās zināšanas un prasmes, kas tiek papildinātas ar jauniem aspektiem, ļaujot plānot biznesu un sastādīt dzīvotspējīgu biznesa plānu jaunam produktam vai uzņēmumam.
Uzņēmējdarbības un plānošanas priekšmetā tiek ietverti šādi jautājumi: Uzņēmējdarbības plānošanas nozīme uzņēmējdarbības attīstībā un efektivitātes paaugstināšanā. Uzņēmējdarbības process. Uzņēmējdarbības organizatoriskās formas. Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie resursi, to plānošana un izmantošana. Plānošanas principi, objekti un mērķi. Plānošanas nozīme uzņēmējdarbībā. Plānošanas un prognozēšanas metodes, plānu izstrādāšanas secība un tehnoloģija, kontroles metodes un pasākumi. Lēmumu pieņemšana uzņēmējdarbībā.