Technology and New Product Marketing(1),13/14-R

Kursa vispārīgais mērķis ir iepazīstināt studentus ar tehnoloģiju un jaunu produktu mārketinga vadīšanas stratēģijas formulēšanu un īstenošanu kopleksā biznesa vidē. Studenti apgūst mārketinga teoriju, koncepcijas, faktus, procedūras, modeļus un to pielietojumu jaunu produktu plānošanas un izstrādes procesā.