Sports (peldēšana)(Neklātienes,Vakara)(1),13/14-R

Peldēšanas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.