Uzņēmējdarbības riski un to ekonomiskais novērtējums(1),13/14-R

Uzņēmējdarbības risku būtība, veidi, vērtēšanas metodes. Finanšu risku analīze. Kredītriski, to veidi. Ražošanas tiešo investīciju risku vērtēšana. Investīciju un kredītu riski.