Sports (estētiskā vingrošana)(1),13/14-R

Estētiskās vingrošanas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.