Vadības organizācija uzņēmumā(1),12/13-R

Uzņēmums kā sistēma. Vadības funkcijas. Uzņēmuma mērķi un uzņēmējdarbības plānošana. Mērķu vadīšana. Lēmumu pieņemšana. Darba projektēšana. Strādājošo skaitu plānošana: komplektēšana un atlase, strādājošo atlase darbam, darbu novērtējums. Organizācijas struktūras. Deleģēšana un kontroles intervāls. Komunikācijas organizācijās. Laika vadīšana. Vadīšanas kontrole: kontroles metodes, darba izpildījuma novērtēšana. Vadības finansiālais aspekts.