Biznesa vadīšanas pamati(1),12/13-R

Kursā aplūkoti biznesa administrācijas elementi: ražošanas organizācija, personāla vadīšana, finanses, mārketings. Īpaša vērība pievērsta šo elementu kopsakarībai uzņēmuma sekmīgas darbības nodrošināšanā.