Sports (aerobika)(Neklātienes,Vakara)(1),12/13-R

Aerobikas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.