Sport Activity (aerobics)(Distance, Evening)(1),12/13-R

Aerobikas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.