Uzņēmējdarbība LF

Kurss paredzēts BVK un DK 1. kursa studentiem