2011R Datormācības pamatkurss ar Matlab (Ventspils)

Matemātikas datorrealizācija RTU Ventspils filiāle 2011. gads, rudens semestris