2011R Datormācības pamatkurss C++ (Ventspils)

Datormācības pamatkurss C++ RTU Ventspils filiālē, 2011. gada rudens semestris.