2010R Datormācības pamatkurss C++ (Ventspils)

Datormācība inženieriem, 2010. gada rudens semestris, Ventspils filiāle