2010.g. inženieri un bakalauri

Visi inženieri un bakalauri, kas izstrādā darbu aizstāvēšanai 2010.g.