2010.g. maģistri

Visa informācijas apmaiņa ar darba vadītāju, visiem maģistriem, kas plāno aizstāvēt darbu 2010. g.