Augsta līmeņa analītika un zināšanu tehnoloģijas(1),23/24-P

Augsta līmeņa analītika un modernās zināšanu tehnoloģijas ieņem arvien lielāku lomu strukturētas un nestrukturētas informācijas apstrādē, lai nodrošinātu organizācijas ar vērtīgu informāciju par iesaistītajām personām, ārējo vidi, procesiem un tehnoloģijām. Studiju kursā studenti iepazīsies ar zināšanu vadības pamatiem un izpratīs dažādu datu tipu apstrādes īpatnības. Studiju kurss sniegs ieskatu un prasmes atbilstošu analītikas metožu un rīku izmantošanā, lai efektīvi radītu, izgūtu, uzturētu, atjaunotu un izplatītu uzņēmumiem noderīgus datus un zināšanas.