Eksperimentu datu apstrāde(1),23/24-P

Eksperimentu plānošanas metožu apgūšana, simpleksa metode, matemātiskā modelēšana, eksperimentālo datu apstrāde izmantojot datortehniku, zinātniskā pētniecība, ekonomiskie jautājumi. Metožu izmantošana ražošanā - SIA un mazos uzņēmumos.