Vispārējā socioloģija

Vispārējā socioloģija

Priekšmeta apjoms:- 32 stundas (2 kredītpunkti)

          – lekcijas 16 stundas

-         praktiskās nodarbības 16 stundas

Kontroles veids : ieskaite

Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, dalība praktiskajās nodarbībās, patstāvīgais darbs - pētījuma veikšana, literatūras studijas, prezentācijas sagatavošana

Kursa mērķis un uzdevumi :

1. Palīdzēt studentiem  orientēties sabiedrībā kā sociālā sistēmā. Papildināt zināšanas par sociālām organizācijām un institūtiem.

2. Palīdzēt saprast sociālās informācijas iegūšanas un izmantošanas iespējas.

3. Radīt pirmās iemaņas socioloģisko pētījumu zinātniskās noformēšanas, informācijas iegūšanas un apstrādāšanas pamatos.

Darba literatūra : 

  1. Ozolzīle G. Socioloģija//Mācību līdzeklis.

  2. Mūrnieks E. Mācību materiāli un vingrinājumi socioloģijā.

  3. Ozolzīle G. Socioloģija// Mācību līdzeklis.