Vispārīgā metroloģija

Metroloģija ir zinātne par mērīšanu, mērīšanas vienībām, mērīšanas līdzekļiem un mērīšanas metodēm. Mērīšana ir process, kurā mērāmo lielumu salīdzina ar kādu lielumu, kas pieņemts par mērīšanas vienību. Metroloģija analizē mērīšanas metožu precizitāti, pēta un novērš cēloņus, kas rada mērīšanas kļūdas.