2009R Datormācības pamatkurss C++ (Ventspils)

Datormācība inženieriem, 2009. gada rudens semestris, Ventspils filiāle